SIGURNOSNE UPUTE o uvjetima i načinu korištenja prostora, prostorija, sredstava rada, opasnih tvari i opreme

OBVEZE POSLODAVCA PREMA čl. 32 ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU

Sigurnosne upute

OznakaSlika Naziv Detalji
SU 16.0 Opća pravila za siguran rad u uredima Detalji
SU 16.01 Uputa o postupanju u slučaju izlaganja kemikalijama (komplet 4 ploče) Detalji
SU 16.1/DUZS Znakovi za uzbunjivanje Detalji
SU 16.8 Pet pravila sigurnosti za rad na elektroagregatskim uređajima Detalji
SU 16.9 Postupci oživljavanja - Osnovno održavanje života Detalji
SU 16.10 Prva pomoć pri udaru električne struje Detalji
SU 16.11 Oznaka dizalice D-1 (pogonska klasa, maksimalna nosivost) Detalji
SU 16.12 Oznaka dizalice D-3 (pogonska klasa, maksimalna kod maks. i min. dohvata) Detalji
SU 16.13 Važniji telefonski brojevi Detalji
SU 16.14 Načela zaštite na radu Detalji
SU 16.15 Upute za siguran rad s dizalicom Detalji
SU 16.15.1 Uputa za siguran rad s mosnom i portalnom dizalicom Detalji
SU 16.15.3 Uputa za siguran rad s hidrauličkom dizalicom Detalji
SU 16.15.3 Uputa za siguran rad s konzolnom dizalicom Detalji
SU 16.16 Osnovni ručni signali za upravljanje dizalicom Detalji
SU 16.17 Opća uputa za rad na siguran način s oruđima za rad Detalji
SU 16.17.001 Uputa za siguran rad u hladnjači - rashladnoj komori Detalji
SU 16.17.5 Uputa za siguran rad na šumskom traktoru Detalji
SU 16.17.07 Uputa za siguran rad - valjkasti transporter Detalji
SU 16.17.10 Uputa za siguran rad s blanjalicom Detalji
SU 16.17.51 Uputa za siguran rad - glodalica za asfalt Detalji
SU 16.17.52 Uputa za siguran rad - unimog Detalji
SU 16.17.53 Uputa za siguran rad - odbacivač snijega Detalji
SU 16.18 Uputa za siguran rad s kotlovskim uređajima Detalji
SU 16.19 Uputa za siguran rad s kompresorom Detalji
SU 16.20 Uputa za siguran rad s elektroagregatom Detalji
SU 16.21 Uputa za siguran rad aku-baterijom Detalji
SU 16.22 Uputa za gašenje požara stabilnim sustavima - CO2 Detalji
SU 16.22.1 Uputa za gašenje požara stabilnim sustavima - FM 200 Detalji
SU 16.23 Uputa za gašenje požara stabilnim sustavima - halon Detalji
SU 16.24 Uputa za gašenje požara stabilnim sustavima - sprinkler Detalji
SU 16.25 Uputa za prvu pomoć pri trovanju klorom Detalji
SU 16.26 Uputa za sigurnost pri propuštanju klora Detalji
SU 16.26.1 Uputa za siguran rad s klorom Detalji
SU 16.27 Uputa za siguran rad pri podizanju i spuštanju tereta Detalji
SU 16.28 Uputa za siguran rad s ručnim kolicima Detalji
SU 16.29 Pravila za siguran rad s viličarom (slikovna) Detalji
SU 16.30 Uputa za siguran rad u transformatorskoj stanici Detalji
SU 16.31 Uputa za siguran rad s kiselinama i lužinama Detalji
SU 16.32 Uputa za siguran rad sa zapaljivim tekućinama i plinovima u slučaju požara i eksplozije Detalji
SU 16.32.1 Uputa za siguran rad sa zapaljvim tekućinama (goriva i maziva) Detalji
SU 16.33 Uputa za gašenje požara ugljičnim dioksidom, aparat za gašenje Detalji
SU 16.34 Uputa za gašenje požara prahom, aparat za gašenje Detalji
SU 16.35 Uputa za siguran rad na tokarskom stroju Detalji
SU 16.36 Uputa za siguran rad na dvostranoj brusilici Detalji
SU 16.36.1 Uputa za siguran rad na brusilici Detalji
SU 16.36.5 Uputa za siguran rad s ručnom brusilicom Detalji
SU 16.37 Uputa za siguran rad pri elektrolučnom zavarivanju Detalji
SU 16.37.1 Uputa za siguran rad pri zavarivanju (mig/mag) Detalji
SU 16.37.2 Uputa za siguran rad pri plazma rezanju Detalji
SU 16.38 Uputa za siguran rad pri plinskom zavarivanju Detalji
SU 16.38.1 Uputa za siguran rad kod zavarivanja u zaštitnom plinu Detalji
SU 16.38.2 Uputa za siguran rad na uređaju za plinsko rezanje Detalji
SU 16.39 Uputa za siguran rad na rovokopaču i utovarivaču Detalji
SU 16.39 b Uputa za siguran rad s bagerom Detalji
SU 16.39.1 Uputa za siguran rad na samohodnim strojevima Detalji
SU 16.39.2 Uputa za siguran rad s grederom Detalji
SU 16.39.3 Uputa za siguran rad s buldozerom Detalji
SU 16.40 Uputa za siguran rad na stroju za mljevenje mesa Detalji
SU 16.41 Uputa za siguran rad na ekscentar preši Detalji
SU 16.42 Uputa za siguran rad s veda-dizalicom Detalji
SU 16.43 Uputa za siguran rad s pesticidima Detalji
SU 16.44 Uputa za opsluživanje asfaltne baze upravljanjem iz upravljačke kućice Detalji
SU 16.45 Uputa za rukovanje uređajima za upravljanje, spremanje i zagrijavanje bitumena Detalji
SU 16.47 Uputa za rukovanje uređajem za doziranje mineralnog agregata sa sabirnom i transportnom trakom Detalji
SU 16.48 Upute za rukovanje cjevarom BELT s pripadajućim uređajima Detalji
SU 16.49 Uputa za rukovanje strojem Rimas - vibrator Detalji
SU 16.50 Uputa za rukovanjem protustrojnom mješalicom PM 500 i 300 Detalji
SU 16.51 Uputa za rukovanje pločarom Detalji
SU 16.52 Uputa za siguran rad na tračnoj brusilici za drvo Detalji
SU 16.53 Uputa za siguran rad na debljači za drvo Detalji
SU 16.54 Uputa za siguran rad na glodalici za metal Detalji
SU 16.55 Uputa za siguran rad na ravnalici za drvo Detalji
SU 16.56 Uputa za siguran rad pri obavljanju mesarskih poslova Detalji
SU 16.57 Uputa za siguran rad pri obavljanju kuharskih poslova Detalji
SU 16.58 Uputa za siguran rad u visokonaponskom postrojenju Detalji
SU 16.59 Uputa za siguran rad sa štetnim kemijskim tvarima Detalji
SU 16.60 Uputa za siguran rad s autodizalicom Detalji
SU 16.61 Uputa za siguran rad s motornim utovarivačem Detalji
SU 16.60.2 Uputa za siguran rad na hidrauličkoj platformi Detalji
SU 16.62 Uputa za siguran rad s viličarem Detalji
SU 16.63 Čelična užad - upute za dopuštena prekoračenja Detalji
SU 16.64 Manilna užad - upute za dopuštena prekoračenja Detalji
SU 16.65 Čelični lanci - upute za dopuštena opterećenja Detalji
SU 16.66 Uputa za siguran rad s dizelagregatom Detalji
SU 16.67 Uputa za siguran rad s propanom Detalji
SU 16.68 U puta za siguran rad s monoetanolamidom Detalji
SU 16.69 Uputa za siguran rad s metanolom (metilni alkohol) Detalji
SU 16.70 Uputa za siguran rad na stupnoj bušilici Detalji
SU 16.70.10 Uputa za siguran rad s ručnom bušilicom Detalji
SU 16.71 Uputa za rukovanje miješalicom za beton Detalji
SU 16.71.1 Uputa za siguran rad s auto - miješalicom Detalji
SU 16.71.2 Uputa za siguran rad s crpkom za beton Detalji
SU 16.72 Uputa za siguran rad s dvostupnom dizalicom za vozila nosivosti 2.500 kg Detalji
SU 16.72.1 Uputa za siguran rad s dvostupnom dizalicom Detalji
SU 16.73 Uputa za siguran rad s podiznom platformom nosivosti 4000 kg Detalji
SU 16.73.1 Uputa za siguran rad sa škarastom dizalicom Detalji
SU 16.73.2 Uputa za siguran rad s podiznom platformom Detalji
SU 16.74 Uputa za siguran rad s klatnom pilom Detalji
SU 16.75 Uputa za siguran rad s kružnom pilom Detalji
SU 16.76 Uputa za siguran rad na glodalici za obradu drva Detalji
SU 16.77 Uputa za siguran rad na tračnoj pili Detalji
SU 16.77.1 Uputa za siguran rad na podstolnoj pili Detalji
SU 16.78 Uputa za siguran rad s elektrokolicima Detalji
SU 16.79 Uputa za siguran rad sa solnom kiselinom Detalji
SU 16.80 Uputa za siguran rad sa sumpornom kiselinom Detalji
SU 16.81 Uputa za siguran rad s dušičnom kiselinom Detalji
SU 16.82 Uputa za siguran rad s natrijevom lužinom Detalji
SU 16.83 Uputa za gašenje požara u trafostanici Detalji
SU 16.85 Uputa za siguran rad s finišerom Detalji
SU 16.85.1 Uputa za siguran rad s univerzalnim strojem za obradu drva Detalji
SU 16.85 Uputa za siguran rad pri pranju i glačanju rublja Detalji
SU 16.86 Uputa za siguran rad u knjigovežnici Detalji
SU 16.87 Uputa za siguran rad u knjigotisku Detalji
SU 16.88 Uputa za siguran rad na strojevima za tiskanje voznih karata Detalji
SU 16.89 Uputa za siguran rad u offset tisku Detalji
SU 16.90 Uputa za siguran rad u fotolitografiji Detalji
SU 16.90.10 Uputa za siguran rad s damperom Detalji
SU 16.91 Uputa za siguran rad sa sumnjivim pošiljkama Detalji
SU 16.93.1 Uputa za siguran rad na mehaničkim škarama Detalji
SU 16.92 Uputa za siguran rad s konzolnom dizalicom Detalji
SU 16.95 Uputa za siguran rad s tračnom pilom za metal Detalji
SU 16.96 Uputa za siguran rad s kružnom pilom za metal Detalji
SU 16.96.1 Uputa za siguran rad pri rezanju metala Detalji
SU 16.97 Uputa za siguran rad na hidrauličkim škarama za rezanje lima Detalji
SU 16.98 Uputa za siguran rad na hidrauličkoj preši za savijanje lima Detalji
SU 16.99 Uputa za siguran rad sa samohodnim građevinskim valjkom Detalji
SU 16.99.1 Uputa za siguran rad s valjkom Detalji
SU 16.100.1 Uputa za siguran rad s mesoreznicom Detalji
SU 16.100.2 Uputa za siguran rad sa strojem za obradu povrća Detalji
SU 16.100.3 Uputa za siguran rad sa strojem za guljenje krumpira Detalji
SU 16.101 Uputa za siguran rad na stupnoj oštrilici alata Detalji
SU 16.101.1 Uputa za siguran rad na vozilima za odvoz komunalnog otpada Detalji
SU 16.102 Uputa u slučaju požara u hotelima (HR, D, GB, I) Detalji
SU 16.108 Uputa za siguran rad s natrijevim hipokloritom Detalji
SU 16.223 Uputa za siguran rad s motornom (lančanom) pilom Detalji