Sustav znakova sigurnosti i/ili zaštite zdravlja na radu

Oblikovanje znakova cjelovit je vizualni sustav u kojem je određen redoslijed opažanja pojedinih elemenata: geometrijski oblik, boja, piktogram i prateći tekst. Dimenzije se razlikuju ovisno o namjeni znaka i udaljenosti promatranja. Znakovi ovdje prikazani izrađeni su prema smjernicama Vijeća EEZ-a br. 58/92 s primjenom od 24. lipnja 1994. Ovdje su sadržani i svi znakovi koji se obvezno primjenjuju u Hrvatskoj na osnovi Pravilnika o standardima za sigurnosne boje i znakove i HRN Z.SO 001 do Z.SO 005 i Z.SO 010. Navedeni standardi izgrađeni su prema načelima koje je odredo ISO/TC 145, kao i znakovi za označavanje otrova i vozila koja prevoze opasne tvari u skladu s vrijedećim propisima u Republici Hrvatskoj i propisima ADR.

IZRADA (PRETISAK) I PROMET ZNAKOVA OVDJE PRIKAZANIH (OSIM STANDARDIZIRANIH) ZABRANJENI SU. ZAŠTITA ZNAKOVA NAKLADNIKA PROVEDENA JE U CENTRU ZA PATENTE.

Označavanje otrova

OznakaSlikaNaziv Detalji
OT 12.1 Vrlo jaki otrov ( T+) - otrovi prve skupine Detalji
OT 12.2 Otrov (T) - otrovi druge skupine Detalji
OT 12.3 Štetno (Xn) - otrovi treće skupine Detalji
OT 12.4 Nagrizajuće (C) Detalji
OT 12.5 Nadražujuće (Xi) Detalji
OT 12.6 Eksplozivno (E) Detalji
OT 12.7 Oksidirajuće (O) Detalji
OT 12.8 Vrlo lako zapaljivo (F+) Detalji
OT 12.9 Lako zapaljivo (F) Detalji
OT 12.10 Opasno po okoliš (N) Detalji
SU 16.011 Uputa za postupanje u slučaju izlaganja kemikalijama Detalji