Sustav znakova sigurnosti i/ili zaštite zdravlja na radu

Oblikovanje znakova cjelovit je vizualni sustav u kojem je određen redoslijed opažanja pojedinih elemenata: geometrijski oblik, boja, piktogram i prateći tekst. Dimenzije se razlikuju ovisno o namjeni znaka i udaljenosti promatranja. Znakovi ovdje prikazani izrađeni su prema smjernicama Vijeća EEZ-a br. 58/92 s primjenom od 24. lipnja 1994. Ovdje su sadržani i svi znakovi koji se obvezno primjenjuju u Hrvatskoj na osnovi Pravilnika o standardima za sigurnosne boje i znakove i HRN Z.SO 001 do Z.SO 005 i Z.SO 010. Navedeni standardi izgrađeni su prema načelima koje je odredo ISO/TC 145, kao i znakovi za označavanje otrova i vozila koja prevoze opasne tvari u skladu s vrijedećim propisima u Republici Hrvatskoj i propisima ADR.

IZRADA (PRETISAK) I PROMET ZNAKOVA OVDJE PRIKAZANIH (OSIM STANDARDIZIRANIH) ZABRANJENI SU. ZAŠTITA ZNAKOVA NAKLADNIKA PROVEDENA JE U CENTRU ZA PATENTE.

Znakovi obveze

OznakaSlikaNaziv Detalji
OB 2.0.1 Obvezno uzemljivati cisternu Detalji
OB 2.1 Opća obveza Detalji
OB 2.2 Obvezna zaštita očiju Detalji
OB 2.3 Obvezna zaštita dišnih organa Detalji
OB 2.4 Obvezna zaštita glave Detalji
OB 2.4+5 Obvezna zaštita glave i sluha Detalji
OB 2.5 Obvezna zaštita sluha Detalji
OB 2.6 Obvezna zaštita ruku Detalji
OB 2.6.1 Obvezna uporaba zaštitnih gumenih rukavica Detalji
OB 2.6.2 Obvezna uporaba zaštitnih rukavica - Visok napon Detalji
OB 2.7 Obvezna zaštita nogu Detalji
OB 2.8 Obvezna uporaba štitnika za oči i lice Detalji
OB 2.9 Obvezna uporaba zaštitnog odijela Detalji
OB 2.9.1 Obvezna uporaba zaštitne pregaće Detalji
OB 2.10 Obvezan prolaz za pješake Detalji
OB 2.11 Obvezna uporaba zaštitnog pojasa Detalji
OB 2.12 Obvezna uporaba respiratora Detalji
OB 2.14 Obvezna uporaba zaštitne kape i marame Detalji
OB 2.15 Obvezna uporaba zaštitnih cipela s kapicom Detalji
OB 2.16 Obvezna uporaba gumenih cipela za električare Detalji
OB 2.17 Obvezna uporaba kišne kabanice Detalji
OB 2.18 Obvezna uporaba štitnika za zavarivanje Detalji
OB 2.19 Obvezna uporaba zaštitne naprave Detalji
OB 2.20 Obvezna uporaba pomičnog štitnika Detalji
OB 2.21 Obvezno prati ruke Detalji
OB 2.22 Obvezno zaključati Detalji
OB 2.23 Obvezna uporaba iskrolovca Detalji
OB 2.24 Obvezno dati zvučni signal Detalji
OB 2.25 Obvezno zatvoriti ventil Detalji
OB 2.26 Obvezno zatvoriti protupožarna vrata Detalji
OB 2.27 Obvezna uporaba ventilacije Detalji
OB 2.28 Obvezno osigurati boce pod tlakom Detalji
OB 2.38 Obvezna zaštita sluha i uporaba zaštitnih naočala Detalji
OB 2.40 Obvezno koristiti odgovarajuće osigurače Detalji
IN-411 Obvezna uporaba osobnih zaštinih sredstava Detalji