Sustav znakova sigurnosti i/ili zaštite zdravlja na radu

Oblikovanje znakova cjelovit je vizualni sustav u kojem je određen redoslijed opažanja pojedinih elemenata: geometrijski oblik, boja, piktogram i prateći tekst. Dimenzije se razlikuju ovisno o namjeni znaka i udaljenosti promatranja. Znakovi ovdje prikazani izrađeni su prema smjernicama Vijeća EEZ-a br. 58/92 s primjenom od 24. lipnja 1994. Ovdje su sadržani i svi znakovi koji se obvezno primjenjuju u Hrvatskoj na osnovi Pravilnika o standardima za sigurnosne boje i znakove i HRN Z.SO 001 do Z.SO 005 i Z.SO 010. Navedeni standardi izgrađeni su prema načelima koje je odredo ISO/TC 145, kao i znakovi za označavanje otrova i vozila koja prevoze opasne tvari u skladu s vrijedećim propisima u Republici Hrvatskoj i propisima ADR.

IZRADA (PRETISAK) I PROMET ZNAKOVA OVDJE PRIKAZANIH (OSIM STANDARDIZIRANIH) ZABRANJENI SU. ZAŠTITA ZNAKOVA NAKLADNIKA PROVEDENA JE U CENTRU ZA PATENTE.

Sigurnost tijekom prijevoza

OznakaNaziv Detalji
SP 17.1 Uputa o posebnim mjerama sigurnosti tijekom prijevoza - Dušik stlačen u bocama Detalji
SP 17.2 Uputa o posebnim mjerama sigurnosti tijekom prijevoza - Kisik stlačen u bocama Detalji
SP 17.3 Uputa o posebnim mjerama sigurnosti tijekom prijevoza - Acetilen stlačen u bocama Detalji
SP 17.4 Uputa o posebnim mjerama sigurnosti tijekom prijevoza - Dizelsko gorivo (eurodiesel) Detalji
SP 17.5 Uputa o posebnim mjerama sigurnosti tijekom prijevoza - Radioaktivni materijal Am 241 Be Detalji
SP 17.6 Uputa o posebnim mjerama sigurnosti tijekom prijevoza - Plinoviti kisik Detalji
SP 17.7 Uputa o posebnim mjerama sigurnosti tijekom prijevoza - Tekući dušik Detalji
SP 17.8 Uputa o posebnim mjerama sigurnosti tijekom prijevoza - Gospodarski eksploziv Detalji
SP 17.9 Uputa o posebnim mjerama sigurnosti tijekom prijevoza - Acetilen Detalji
SP 17.10 Uputa o posebnim mjerama sigurnosti tijekom prijevoza - Dizelsko gorivo (srednje i teško) Detalji
SP 17.11 Uputa o posebnim mjerama sigurnosti tijekom prijevoza - Ugljični dioksid (stlačen u bocama) Detalji
SP 17.12 Uputa o posebnim mjerama sigurnosti tijekom prijevoza - Rakete za obranu od tuče Detalji
SP 17.13 Uputa o posebnim mjerama sigurnosti tijekom prijevoza - Klor Detalji
SP 17.14 Uputa o posebnim mjerama sigurnosti tijekom prijevoza - Acetonska otopina Detalji
SP 17.15 Uputa o posebnim mjerama sigurnosti tijekom prijevoza - Argon stlačen u bocama Detalji