Sustav znakova sigurnosti i/ili zaštite zdravlja na radu

Oblikovanje znakova cjelovit je vizualni sustav u kojem je određen redoslijed opažanja pojedinih elemenata: geometrijski oblik, boja, piktogram i prateći tekst. Dimenzije se razlikuju ovisno o namjeni znaka i udaljenosti promatranja. Znakovi ovdje prikazani izrađeni su prema smjernicama Vijeća EEZ-a br. 58/92 s primjenom od 24. lipnja 1994. Ovdje su sadržani i svi znakovi koji se obvezno primjenjuju u Hrvatskoj na osnovi Pravilnika o standardima za sigurnosne boje i znakove i HRN Z.SO 001 do Z.SO 005 i Z.SO 010. Navedeni standardi izgrađeni su prema načelima koje je odredo ISO/TC 145, kao i znakovi za označavanje otrova i vozila koja prevoze opasne tvari u skladu s vrijedećim propisima u Republici Hrvatskoj i propisima ADR.

IZRADA (PRETISAK) I PROMET ZNAKOVA OVDJE PRIKAZANIH (OSIM STANDARDIZIRANIH) ZABRANJENI SU. ZAŠTITA ZNAKOVA NAKLADNIKA PROVEDENA JE U CENTRU ZA PATENTE.

Listice opasnosti

OznakaSlikaNaziv Detalji
LO 15.1 Listica opasnosti - eksplozivno Detalji
LO 15.2 Listica opasnosti - eksplozivno 1.4 Detalji
LO 15.3 Listica opasnosti - Eksplozivno 1.5 Detalji
LO 15.4 Listica opasnosti - eksplozivno 1.6 Detalji
LO 15.5 Listica opasnosti - nezapaljivi plin Detalji
LO 15.6 Listica opasnosti - nezapaljiv, neotrovan plin Detalji
LO 15.7 Listica opasnosti - zapaljive tekućine Detalji
LO 15.8 Listica opasnosti - otrovne tvari Detalji
LO 15.9 Listica opasnosti- zapaljive krutine, samoreaktivne tvari i desenzibilizirani eksplozivi Detalji
LO 15.10 Listica opasnosti - tvari sklone spontanom izgaranju Detalji
LO 15.11 Listica opasnosti - tvari koje u dodiru s vodom oslobađaju zapaljive plinove Detalji
LO 15.12 Listica opasnosti - tvari koje u dodiru s vodom oslobađaju zapaljive tvari Detalji
LO 15.13 Listica opasnosti - organski peroksid Detalji
LO 15.14 Listica opasnosti - organski peroksid 5.1 Detalji
LO 15.15 Listica opasnosti - organski peroksid 5.2 Detalji
LO-15.16 Listica opasnosti - otrovne tvari Detalji
LO-15.17 Listica opasnosti - infektivne tvari Detalji
LO-15.18 Listica opasnosti - radioaktivna tvar I. stupnja Detalji
LO-15.19 Listica opasnosti - radioaktivna tvar II. stupnja Detalji
LO-15.20 Listica opasnosti - radioaktivne tvari III. stupnja Detalji
LO-15.21 Listica opasnosti - korozivne tvari Detalji
LO-15.22 Listica opasnosti - označavanje tvari klase 9 Detalji