Sustav znakova sigurnosti i/ili zaštite zdravlja na radu

Oblikovanje znakova cjelovit je vizualni sustav u kojem je određen redoslijed opažanja pojedinih elemenata: geometrijski oblik, boja, piktogram i prateći tekst. Dimenzije se razlikuju ovisno o namjeni znaka i udaljenosti promatranja. Znakovi ovdje prikazani izrađeni su prema smjernicama Vijeća EEZ-a br. 58/92 s primjenom od 24. lipnja 1994. Ovdje su sadržani i svi znakovi koji se obvezno primjenjuju u Hrvatskoj na osnovi Pravilnika o standardima za sigurnosne boje i znakove i HRN Z.SO 001 do Z.SO 005 i Z.SO 010. Navedeni standardi izgrađeni su prema načelima koje je odredo ISO/TC 145, kao i znakovi za označavanje otrova i vozila koja prevoze opasne tvari u skladu s vrijedećim propisima u Republici Hrvatskoj i propisima ADR.

IZRADA (PRETISAK) I PROMET ZNAKOVA OVDJE PRIKAZANIH (OSIM STANDARDIZIRANIH) ZABRANJENI SU. ZAŠTITA ZNAKOVA NAKLADNIKA PROVEDENA JE U CENTRU ZA PATENTE.

Znakovi sigurnosti za dizalice i vozila unutarnjeg prometa

OznakaSlikaNaziv Detalji
SU 16.11 Oznaka dizalice D1 (pogonska klasa, maksimalna nosivost) Detalji
SU 16.12 Oznaka dizalice D3 (Pogonska klasa, nosivost kod min. i maks. dohvata) Detalji
SU 16.12.2 Zabranjeno zadržavanje ispod visećeg tereta Detalji
SU 16.13.1 Prilaz dizalici nezaposlenim osobama strogo zabranjen Detalji
SU 16.12.2 Zabranjeno zadržavanje ispod tereta Detalji
SU 16.13.10 Pozor! Budi oprezan, radovi na dizalici Detalji
SU 16.13.5 Uključivati i isključivati struju smije samo dizaličar Detalji
SU 16.13.7 Zabranjeno zadržavanje u radnom djelokrugu stroja Detalji
SU 16.13.9 Neovlaštenim osobama zabranjeno upravljanje strojem Detalji
SU 16.17.11 Pozor! Dizalica u pokretu. Oprez kod prolaza, opasnost od gnječenja Detalji