Sustav znakova sigurnosti i/ili zaštite zdravlja na radu

Oblikovanje znakova cjelovit je vizualni sustav u kojem je određen redoslijed opažanja pojedinih elemenata: geometrijski oblik, boja, piktogram i prateći tekst. Dimenzije se razlikuju ovisno o namjeni znaka i udaljenosti promatranja. Znakovi ovdje prikazani izrađeni su prema smjernicama Vijeća EEZ-a br. 58/92 s primjenom od 24. lipnja 1994. Ovdje su sadržani i svi znakovi koji se obvezno primjenjuju u Hrvatskoj na osnovi Pravilnika o standardima za sigurnosne boje i znakove i HRN Z.SO 001 do Z.SO 005 i Z.SO 010. Navedeni standardi izgrađeni su prema načelima koje je odredo ISO/TC 145, kao i znakovi za označavanje otrova i vozila koja prevoze opasne tvari u skladu s vrijedećim propisima u Republici Hrvatskoj i propisima ADR.

IZRADA (PRETISAK) I PROMET ZNAKOVA OVDJE PRIKAZANIH (OSIM STANDARDIZIRANIH) ZABRANJENI SU. ZAŠTITA ZNAKOVA NAKLADNIKA PROVEDENA JE U CENTRU ZA PATENTE.

Sustav označavanja električnih postrojenja i instalacija

OznakaSlikaNaziv Detalji
OP 3.7 Opasnost od električne struje Detalji
OP 3.7.1/D Zaštita od indirektnog dodira izvedeno sustavom TN-C/S (diferencijalna struja) Detalji
OP 3.7.1/N Zaštita od indirektnog dodira TN-C (nadstrujna zaštita) Detalji
OP 3.7.2/D Zaštita od indirektnog dodira izvedeno sustavom TN-S (diferencijalna struja) Detalji
OP 3.7.2/N Zaštita od indirektnog dodira izvedeno sustavom TN-S (nadstrujna zaštita) Detalji
OP 3.7.3/D Zaštita od indirektnog dodira izvedeno sustavom IT (diferencijalna struja) Detalji
OP 3.7.4/D Zaštita od indirektnog dodira izvedeno sustavom TT (diferencijalna struja) Detalji
OP 3.7.4/N Zaštita od indirektnog dodira izvedeno sustavom TT (nadstrujna zaštita) Detalji
OP 3.7.4/K Zaštita od indirektnog dodira izvedeno sustavom TT (kontrolnici izolacije) Detalji
OP 3.7.5/N Zaštita od indirektnog dodira izvedeno sustavom TN-C (nadstrujna zaštita) Detalji
OP-3.7.6 Pozor Visoki napon, Opasno po život Detalji
OP 3.7.7 24 V Detalji
OP 3.7.8 110 V Detalji
OP 3.7.9 230 V Detalji
OP 3.7.9.1 400 V Detalji
OP 3.7.10 Zaštita od indirektnog dodira sustavom uzemljenja Detalji
OP 3.7.11 Zaštita od indirektnog dodira sustavom nulovanja Detalji
OP 3.7.12 Pozor! Ne uključuj Detalji
OP 3.7.13 Glavna sklopka Detalji
OP-3.7.15 Pod naponom Detalji
IN 101T Trafostanica Detalji
IN 101 TS VIšenamjenska skupna oznaka za označavanje vrata/ograde trafostanice Detalji
IN 108 Akumulatorska prostorija Detalji
OP-3.7.16 Pozor opasno po život Detalji
OP-3.7.17 Pozor, radovi u tijeku Detalji