Sustav znakova sigurnosti i/ili zaštite zdravlja na radu

Oblikovanje znakova cjelovit je vizualni sustav u kojem je određen redoslijed opažanja pojedinih elemenata: geometrijski oblik, boja, piktogram i prateći tekst. Dimenzije se razlikuju ovisno o namjeni znaka i udaljenosti promatranja. Znakovi ovdje prikazani izrađeni su prema smjernicama Vijeća EEZ-a br. 58/92 s primjenom od 24. lipnja 1994. Ovdje su sadržani i svi znakovi koji se obvezno primjenjuju u Hrvatskoj na osnovi Pravilnika o standardima za sigurnosne boje i znakove i HRN Z.SO 001 do Z.SO 005 i Z.SO 010. Navedeni standardi izgrađeni su prema načelima koje je odredo ISO/TC 145, kao i znakovi za označavanje otrova i vozila koja prevoze opasne tvari u skladu s vrijedećim propisima u Republici Hrvatskoj i propisima ADR.

IZRADA (PRETISAK) I PROMET ZNAKOVA OVDJE PRIKAZANIH (OSIM STANDARDIZIRANIH) ZABRANJENI SU. ZAŠTITA ZNAKOVA NAKLADNIKA PROVEDENA JE U CENTRU ZA PATENTE.

Znakovi sigurnosti za označavanje toplinskih i energetskih postrojenja

OznakaSlikaNaziv Detalji
IN 101 Natpis KOTLOVNICA Detalji
IN-101A Skupna oznaka za kotlovnicu Detalji
IN-101E Strojarnica rashladnog uređaja Detalji
IN-101P Dopunska oznaka za plinske stanice Detalji
IN 101 PS Plinska stanica Detalji
IN 101TS Toplinska stanica Detalji
IN 111 Agregatno postrojenje + znakovi sigurnosti Detalji
IN-201 Kompresorska stanica Detalji
IN-202 Klorna stanica Detalji
IN-202a Skladište klora Detalji
GV-PL Glavni zaporni ventil za plin Detalji
GV-V Glavni zaporni ventil za vodu Detalji
INFO - 001 Strelice za označavanje medija u cijevovodima Detalji
DO-1 Dijamant opasnosti Detalji
SU 16.18 Uputa za siguran rad s kotlovskim uređajem Detalji
SU 16.19 Uputa za siguran rad s pkmpresorom Detalji
ZA-1.1 Zabranjeno pušiti Detalji
ZA-1.2 Zabranjena uporaba otvorenog plamena Detalji
ZA-1.1+2 Zabranjeno pušiti i upotrebljavati otvoreni plamen Detalji
ZA-1.4 Zabranjen pristup neovlaštenim osobama Detalji
ZA-1.9 Zabranjena uporaba iskrećeg alata Detalji
OP-3.1.1 Opasnost plin Detalji
OP-3.2 Opasnost od požara Detalji
OP-3.5 Opasnost od požara Detalji
OP-3.2 + 5 Opasnost od požara i eksplozije Detalji
IN-101 P Višenamjenska skupna ploča s znakovima sigurnosti "Plin-opasnost od požara i eksplozije, zabranjeno pušiti i upotrebljavati otvoreni plamen, zabranjena uporaba iskrećeg alata, zabranjen pristup nezaposlenima Detalji