STUPIO JE NA SNAGU NOVI PRAVILNIK O SIGURNOSNIM ZNAKOVIMA


Stupio je na snagu novi Pravilnik o sigurnosnim znakovima (N.N., br. 91/15)

Pravilnikom su promijenjeni zanakovi evakuacije i spašavanja

 

Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na e-mail: info@iproz.hr i telefonom na 091/2430-871

Natrag