Sva Iprozova izdanja mo?ete naru?iti preko on-line narud?benice, telefaksom ili telefonom tako da navedete oznaku za narud?bu i broj komada.

TEL: 091/2430-871

Biblioteka zaštita na radu

Oznaka Naziv Cijena Cijena (studenti)
ZNR-1 Zakon o zaštiti na radu 2003. - 32 str.: A-4 (74 str.;17 cm) 40,00 kn 28,00 kn
ZNR-2 Zakon o državnom inspektoratu, 2003. -54 str.; 17 cm 30,00 kn 21,00 kn
ZNR-3 Pravilnik o izradi procjene opasnosti s prikazom metoda (AUVA I WKO), 2003. - 71 str.: 17 cm 40,00 kn 28,00 kn
ZNR-3.1 Procjena opasnosti - dokumentacija po metodi AUVA i WKO, 1997. - 59 str.: A-4 68,00 kn 48,00 kn
ZNR-4 Zbirka propisa iz zaštite na radu I, 2003. - 64 str.: 17 cm 30,00 kn 21,00 kn
ZNR-5 Zbirka propisa iz zaštite na radu II, 2003. - 110 str.: 17 cm 60,00 kn 42,00 kn