Sva Iprozova izdanja mo?ete naru?iti preko on-line narud?benice, telefaksom ili telefonom tako da navedete oznaku za narud?bu i broj komada.

TEL: 091/2430-871

Zaštita na radu

Oznaka Naziv Cijena Cijena (studenti)
EK-1 Evidencijski karton o osposobljenosti radnika za rad na siguran način 2,30 2,30
EK-2 Evidencijski karton o radniku raspoređenom na poslove s posebnim uvjetima rada 2,30 2,30
EK-3 Evidencijski karton radnika koji se na radu povrijedio te o radnicima koji su na radu oboljeli 3,00 3,00
EK-3K Knjiga evidencija radnika koji su se na radu povrijedili te o radnicima koji su na radu oboljeli 86,00 86,00
EK-4 Evidencijski karton o ispitivanju oruđa za rad s povećanim opasnostima 2,30 2,30
EK-5 Evidencijski karton o ispitivanju radne okoline 2,30 2,30
OIR-1 Obavještenje o događaju na radu koji je izazvaosmrt, težu povredu kao i povredu dvaju ili više radnika, neovisno o težini povrede 1,50 1,50
OIR-2 Obavještenje o profesionalnom oboljenju radnika na radu 1,50 1,50
OIR-3 Obavještenje o promjeni na sredstvu rada 1,50 1,50
OIR-4 Obavjest o početku izvođenja radova na privremenom radilištu 1,50 1,50
GI Godišnji izvještaj o povredama i profesionalnim oboljenjima radnika na radu 2,30 2,30
KN-NA Knjiga nadzora iz područja zaštite na radu 39,00 39,00
RK-sZM Reviziona knjiga sustava zaštite od djelovanja munja na građevinama 112,00 112,00
ZP-OR Zapisnik o ispitivanju oruđa za rad 2,30 2,30
UV-OR Uvjerenje o ispitivanju oruđa za rad s povećanim opasnostima 1,50 1,50
ZO-RO Zapisnik o ispitivanju radne okoline 2,60 2,60
UV-RO Uvjerenje o ispitivanju radne okoline 1,50 1,50
PR-OS Obrazac za ocjenjivanje praktične osposobljenosti za rad na siguran način 2,30 2,30
ZP-OS Zapisnik o provjeri osposobljenosti radnika za rad na siguran način 2,60 2,60
SV-SN Svjedodžba o osposobljenosti za rad na siguran način 1,50 1,50
IS-SN Iskaznica o osposobljenosti za rad na siguran način 0,40 0,40
OR Prijava ozljede na radu 2,30 2,30
PB Prijava profesionalne bolesti 2,30 2,30
OR-TR Proračun troškova ozljede na radu 2,30 2,30
ZA-OR Zapisnik o ispitivanju ozljede na radu 2,30 2,30
ZA-PB Zapisnik o ispitivanju profesionalne bolesti 2,30 2,30
UP-OR Uputa za popunjavanje prijave ozljede na radu 18,50 18,50
ZP-AL Zapisnik o utvrđivanju alkoholiziranosti radnika 1,50 1,50
AN-RM Shema za analizu radnog mjesta 4,60 4,60
UP-10 Upisnik o poslovima s posebnim uvjetima rada 2,30 2,30
UP-11 Upisnik o poslovima koji se moraju obavljati uz uporabu osobnih zaštitnih sredstava 2,30 2,30
UP-12 Upisnik zaduženja zaštitnih sredstava 1,50 1,50
Z-1 Knjiga unutarnjeg nadzora 102,00 102,00
Z-2 Dnevnik stručnjaka zaštite na radu 78,00 78,00
Z-3 Dnevnik rada odbora za zaštitu na radu 78,00 78,00
Z-4 Dnevnik rada povjerenika zaposlenika za zaštitu na radu 78,00 78,00
Z-5 Matična knjiga - obrazovanje i osposobljavanje odraslih 78,00 78,00
Z-6 Kontolna knjiga povjerenika za zaštitu na radu 102,00 102,00
KK-SK Kontrolna knjiga skele 138,00 138,00

Zaštita od požara

Oznaka Naziv Cijena Cijena (studenti)
PR-OS ZOP Obrazac za ocjenjivanje praktične osposobljenosti za gašenje požara 1,50 1,50
ZP-ZOP Zapisnik o provjeri osposobljenosti zaposlenika za gašenje požara 2,30 2,30
UV-ZOP Uvjerenje o osposobljenosti za gašenje požara 1,50 1,50
EK-ZOP Evidencijski karton o osposobljenosti zaposlenika za gašenje požara 2,30 2,30
IS-ZOP Iskaznica o osposobljenosti za gašenje požara 0,40 0,40
UP-1 Periodični pregled vatrogasnih aparata - knjiga obrazaca 78,00 78,00
UP-2 Kontrolno istivanje vatrogasnih aparata - knjiga obrazaca 78,00 78,00
UP-6 Redoviti pregled vatrogasnih aparata - knjiga obrazaca 78,00 78,00
UP-7 Raspored vatrogasnih aparata - kjiga obrazaca 78,00 78,00
UP-8 Vatrogasna oprema i sredstva za gašenje požara u vatrogasnom spremištu - knjiga obrazaca 78,00 78,00

Prva pomoć

Oznaka Naziv Cijena Cijena (studenti)
ZP-PP Zapisnik o provjeri osposobljenosti zaposlenika za pružanje prve pomoći 2,30 2,30
EK-PP Evidencijski karton o osposobljavanju zaposlenika za pružanje prve pomoći 2,30 2,30
SV-PP Svjedodžba o osposobljenosti za pružanje prve pomoći 2,30 2,30

Medicina rada i radni odnosi

Oznaka Naziv Cijena Cijena (studenti)
RO-1 Uputnica za utvrđivanje radne sposobnosti radnika 2,30 2,30
RO-2 Uputnica za provjeru radne sposobnosti radnika na poslovima s posebnim uvjetima rada 2,30 2,30
RO-3 Uvjerenje o radnoj sposobnosti radnika 1,50 1,50
RO-4 Karton zdravstvenog pregleda radnika 3,00 3,00
RA-1 Uputnica za utvrđivanje sposobnosti radnika 2,30 2,30
RA-2 Svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti radnika 2,30 2,30

Sigurnost u elektroprivredi

Oznaka Naziv Cijena Cijena (studenti)
HEP-1 Obavijest o kvaru UKORIČENI BLOKOVI OBRAZACA (NCR, perforirano,100 listova) 78,00 78,00
HEP-2 Program rada UKORIČENI BLOKOVI OBRAZACA (NCR, perforirano,100 listova) 78,00 78,00
HEP-3 Radni zadatak s izvještajem o izvršenom radu UKORIČENI BLOKOVI OBRAZACA (NCR, perforirano,100 listova) 78,00 78,00
HEP-4 Nalog za rad s izvještajem o izvršenom radu UKORIČENI BLOKOVI OBRAZACA (NCR, perforirano,100 listova) 78,00 78,00
HEP-5 Zahtjev za isključenje i izdavanje dopusnice za rad UKORIČENI BLOKOVI OBRAZACA (NCR, perforirano,100 listova) 78,00 78,00
HEP-6 Dopusnica za rad 78,00 78,00
HEP-7 Dopusnica za isključenje i rad 78,00 78,00
HEP-8 Izjava radnika drugogg poduzeća koji rade na elektroenergetskom postrojenju s uputom za kretanje i rad u električnom postrojenju UKORIČENI BLOKOVI OBRAZACA (NCR, perforirano,100 listova) 102,00 102,00
HEP-8a Uputa za rad i kretanje u postrojenju UKORIČENI BLOKOVI OBRAZACA (NCR, perforirano,100 listova) 78,00 78,00
HEP-9 Dopusnica za ulazak posjetitelja u elektroenergetsko postrojenje UKORIČENI BLOKOVI OBRAZACA (NCR, perforirano,100 listova) 78,00 78,00
HEP-10 Izjava za posjetitelje UKORIČENI BLOKOVI OBRAZACA (NCR, perforirano,100 listova) 78,00 78,00
HEP-11 Obavijst o isključenju UKORIČENI BLOKOVI OBRAZACA (NCR, perforirano,100 listova) 78,00 78,00