Sva Iprozova izdanja mo?ete naru?iti preko on-line narud?benice, telefaksom ili telefonom tako da navedete oznaku za narud?bu i broj komada.

TEL: 091/2430-871

Upute za siguran rad

Oznaka Naziv Cijena Cijena (studenti)
USR-1 Ručni alat 8,00 kn 8,00 kn
USR-2 Ručni transport tereta 8,00 kn 8,00 kn
USR-3 Videoterminali 8,00 kn 8,00 kn
USR-4 Kružna pila za drvo 8,00 kn 8,00 kn
USR-5 Tračna pila 8,00 kn 8,00 kn
USR-6 Glodalica 8,00 kn 8,00 kn
USR-7 Ravnalica i debljača 8,00 kn 8,00 kn
USR-8 Bušilica za drvo 8,00 kn 8,00 kn
USR-9 Tračna brusilica 8,00 kn 8,00 kn
USR-10 Klatna pila 8,00 kn 8,00 kn
USR-11 Motorna pila 8,00 kn 8,00 kn
USR-12 Glodalica za obradu metala 8,00 kn 8,00 kn
USR-13 Stupna bušilica 8,00 kn 8,00 kn
USR-14 Brusilica 8,00 kn 8,00 kn
USR-15 Tokarilica 8,00 kn 8,00 kn
USR-16 Kružna pila za metal 8,00 kn 8,00 kn
USR-17 Elektrolučno zavarivanje 8,00 kn 8,00 kn
USR-18 Plinsko zavarivanje 8,00 kn 8,00 kn
USR-19 Zavarivanje u zaštitnom plinu 8,00 kn 8,00 kn
USR-20 Autolimar 8,00 kn 8,00 kn
USR-21 Autolakirer 8,00 kn 8,00 kn
USR-22 Soboslikar i ličilac 8,00 kn 8,00 kn
USR-23 Zidarski radovi 8,00 kn 8,00 kn
USR-24 Armirački radovi 8,00 kn 8,00 kn
USR-25 Iskop jaraka, jama i kanala 8,00 kn 8,00 kn
USR-26 Cijevne skele 8,00 kn 8,00 kn
USR-27 Krovopokrivački radovi 8,00 kn 8,00 kn
USR-28 Radovi na visini 8,00 kn 8,00 kn
USR-29 Viseće skele na elektromotorni pogon 8,00 kn 8,00 kn
USR-30 Konzolne dizalice 8,00 kn 8,00 kn
USR-31 Elektrokolica 8,00 kn 8,00 kn
USR-32 Viličar 8,00 kn 8,00 kn
USR-33 Održavanje električnih instalacija niskog napona 8,00 kn 8,00 kn
USR-34 Održavanje motornih vozila 8,00 kn 8,00 kn
USR-35 Kotlovski uređaji 8,00 kn 8,00 kn
USR-36 Kompresor 8,00 kn 8,00 kn
USR-37 Elektroagregat 8,00 kn 8,00 kn
USR-38 Aku-baterija 8,00 kn 8,00 kn
USR-39 Signalist i vezač tereta 8,00 kn 8,00 kn
USR-40 Traktor 8,00 kn 8,00 kn
USR-41 Žitni kombajn 8,00 kn 8,00 kn
USR-42 Vršilica 8,00 kn 8,00 kn
USR-43 Traktorska prikolica 8,00 kn 8,00 kn
USR-43 Pekar-slastičar 8,00 kn 8,00 kn
USR-44 Transformatorska stanica 8,00 kn 8,00 kn
USR-46 Bankovni službenik 8,00 kn 8,00 kn