Sva Iprozova izdanja mo?ete naru?iti preko on-line narud?benice, telefaksom ili telefonom tako da navedete oznaku za narud?bu i broj komada.

TEL: 091/2430-871

Biblioteka inženjera sigurnosti

Oznaka Naziv Cijena Cijena (studenti)
S-2 Odabrani zadaci iz fizike 60,00 kn 42,00 kn
S-6 Energetski sustavi 90,00 kn 63,00 kn
S-7 Osnove sigurnosti 100,00 kn 70,00 kn
S-7/1 Zbirka propisanih evidencija i izvještaja 90,00 kn 63,00 kn
S-20 Civilna zaštita (zaštita i spašavanje) 90,00 kn 63,00 kn
S-20/1 Civilna zaštita - vježbe 37,00 kn 28,00 kn
NA-9 Ljudski čimbenici u zaštiti (radna psihologija) 100,00 kn 70,00 kn
NA-12 Mehanika i mehaničke opasnosti 100,00 kn 70,00 kn
S-011 Opasnost od požara i eksplozije 100,00 kn 70,00 kn
S-012 Kemijske štetnosti (novo) 65,00 kn 45,00 kn
S-013 Fizikalne štetnosti 100,00 kn 70,00 kn
S-014 Mikroklima i radna okolina 100,00 kn 70,00 kn
S-15 Sigurnost u primjeni električne energije 40,00 kn 28,00 kn
S-017 Medicina rada 40,00 kn 28,00 kn
S-019 Sustavi upravljanja sigurnošću 100,00 kn 70,00 kn
S-021 Građevinske mjere zaštite 100,00 kn 70,00 kn
S-22 Osobna zaštitna sredstva i oprema 80,00 kn 56,00 kn
S-24 Opasne radne tvari 80,00 kn 56,00 kn
S-25/1 Zbirka propisa iz zaštite od požara i vatrogastva 90,00 kn 63,00 kn
S-063 Zaštita osoba i imovine (izdanje 2010.) 100,00 kn 70,00 kn
ZOP-2.1 Grafički simboli i oznake za izradu plana zaštite od požara 37,00 kn 26,00 kn
NA-29 Ergonomija u sigurnosti 100,00 kn 70,00 kn
S-33/1 Organizacija zaštite na radu kod poslodavca 65,00 kn 45,00 kn
S-35/1 Vatrogasna taktika 65,00 kn 45,00 kn
S-112 Obrazovanje odraslih 100,00 kn 70,00 kn
S-39 Prijevoz opasnih tvari 100,00 kn 70,00 kn
S-40 Sigurnost pri gradnji objekata 100,00 kn 70,00 kn
ZB-5 Numeričke metode za procjenu ugroženosti od požara i eksplozije 124,00 kn 86,00 kn
ZB-6 Primjeri općih akata iz zaštite od požara 124,00 kn 86,00 kn
NA-020 Stručnjak zaštite na radu kod poslodavca 100,00 kn 70,00 kn
ZB-13 Priručnik stručnjaka zaštite na radu 250,00 kn 175,00 kn
ZNR-3.1 Procjena opasnosti po metodi AUVA i WKO 68,00 kn 48,00 kn
US-10 Procjena opasnosti i dužnosti prema tijelima nadzora 80,00 kn 56,00 kn
S-26/1 Završni rad 40,00 kn 28,00 kn
S-90/1 Specijalistički rad 40,00 kn 28,00 kn
S-020 Uređivanje i nadzor zaštite na radu 145,00 kn 100,00 kn
S-100 Upravni postupak 124,00 kn 86,00 kn
S-0641 Sustav zaštite okoliša 90,00 kn 63,00 kn
S-84/1 Evidencije i isprave u zaštiti okoliša 100,00 kn 70,00 kn
S-084 Gospodarenje otpadom 65,00 kn 45,00 kn
ZO-6 Zaštita zraka i atmosfere 65,00 kn 45,00 kn
RO-5 Radni odnosi i uvjeti rada u pravu Europske zajednice 196,00 kn 136,00 kn