SIGURNOSNE UPUTE o uvjetima i načinu korištenja prostora, prostorija, sredstava rada, opasnih tvari i opreme

OBVEZE POSLODAVCA PREMA čl. 32 ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU

Sigurnosne upute

SU 16.11, Oznaka dizalice D-1 (pogonska klasa, maksimalna nosivost)

Materijal Dimenzije Cijena
PVC ploča30x40 cm 36,00 kn
PVC naljepnica30x40 cm 32,00 kn