Sva Iprozova izdanja možete naručiti preko on-line narudžbenice, telefaksom ili telefonom tako da navedete oznaku za narudžbu i broj komada.

TEL: 01/48-43-176 FAX: 01/48-43-185

Biblioteka zaštita od požara

Oznaka Naziv Cijena Cijena (studenti)
ZOP-2.1 B. Šimara Grafički simboli i oznake za izradu planova zaštite i prikaz planova, 1994.- 24 str.; A-4 i A-3 37,00 kn 37,00 kn