Sva Iprozova izdanja možete naručiti preko on-line narudžbenice, telefaksom ili telefonom tako da navedete oznaku za narudžbu i broj komada.

TEL: 01/48-43-176 FAX: 01/48-43-185

Prva pomoć

Oznaka Naziv Cijena Cijena (studenti)
ZP-PP Zapisnik o provjeri osposobljenosti zaposlenika za pružanje prve pomoći 2,30 kn 2,30 kn
EK-PP Evidencijski karton o osposobljavanju zaposlenika za pružanje prve pomoći 2,30 kn 2,30 kn
SV-PP Svjedodžba o osposobljenosti za pružanje prve pomoći 2,30 kn 2,30 kn