Kako kupiti skripta za VISOKU ŠKOLU ZA SIGURNOST, s pravom javnosti


Skripta možete naručiti u poduzeću IPROZ, ul. Ivana Lučića 5, Zagreb, gdje ćete dobiti predračun. S dokazom o izvršenoj uplati skriptu možete podignuti u IPROZU  ili  vam se dostavlja poštom na vašu adresu.
Skriptu možete naručiti telefonom 01 4843 176, faksom 01 4843 185 ili mailom  info@iproz.hr.

U prilogu se nalazi popis skripta. 

Popis skripta za 2016-2017.pdf

Natrag