Sva Iprozova izdanja možete naručiti preko on-line narudžbenice, telefaksom ili telefonom tako da navedete oznaku za narudžbu i broj komada.

TEL: 01/48-43-176 FAX: 01/48-43-185

Medicina rada i radni odnosi

Oznaka Naziv Cijena Cijena (studenti)
RO-1 Uputnica za utvrđivanje radne sposobnosti radnika 2,30 kn 2,30 kn
RO-2 Uputnica za provjeru radne sposobnosti radnika na poslovima s posebnim uvjetima rada 2,30 kn 2,30 kn
RO-3 Uvjerenje o radnoj sposobnosti radnika 1,50 kn 1,50 kn
RO-4 Karton zdravstvenog pregleda radnika 3,00 kn 3,00 kn
RA-1 Uputnica za utvrđivanje sposobnosti radnika 2,30 kn 2,30 kn
RA-2 Svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti radnika 2,30 kn 2,30 kn